آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:از دست دادن تعادل هواپیما در هنگام بلند شدن از باند فرودگاه

در این فیلم میبینیم هواپیماها چگونه تعادل خود را در هنگام تیک آف از دست میدهند و باعث حادثه میشوند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …