اتفاقات و حوادث:از دست دادن تعادل هواپیما در هنگام بلند شدن از باند فرودگاه

در این فیلم میبینیم هواپیماها چگونه تعادل خود را در هنگام تیک آف از دست میدهند و باعث حادثه میشوند.

دکمه بازگشت به بالا