آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:اتوبوس ها و مینی بوس ها و توانایی آنها در حرکت کردن

در این فیلم مقداری از توانایی اتوبوس ها را در عبور از جاده های لغزنده و خراب میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …