اتفاقات و حوادث:اتوبوس ها و مینی بوس ها و توانایی آنها در حرکت کردن

در این فیلم مقداری از توانایی اتوبوس ها را در عبور از جاده های لغزنده و خراب میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا