آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:اتفاقات و سوانحی که برای بیل های مکانیکی رخ میدهد

در این فیلم چند نمونه از اتفاقاتی که برای بیل ها و بازو های مکانیکی رخ داده است را میبینیم

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …