اتفاقات و حوادث:اتفاقات و سوانحی که برای بیل های مکانیکی رخ میدهد

در این فیلم چند نمونه از اتفاقاتی که برای بیل ها و بازو های مکانیکی رخ داده است را میبینیم

دکمه بازگشت به بالا