اتفاقات و حوادث:اتفاقات و حوادث ضبط شده توسط دوربین ها در جاده ها

در این فیلم تعدادی از حوادثی را که برای کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین رخ داده و توسط دوربین ها ضبط شده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا