آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:اتفاقات و حوادثی که در جاده ها اتفاقی ضبط شده است

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی را که در جاده ها به طور اتفاقای ضبط شده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …