آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:اتفاقات و حوادثی که توسط دوربین ها در جنگل ها و جاده ها ضبط شده است

در این فیلم چند حادثه جالب که برای وسایل نقلیه سنگین و کامیون ها رخ داده و توسط دوربین ها ضبط شده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …