اتفاقات و حوادث:اتفاقاتی که رد خیابان ها برای ماشین های بزرگ و کامیون ها رخ میدهد

در این فیلم تعدادی از اتفاقاتی که برای کامیون ها در خیابان ها و جاده ها به علت بی دقتی رخ میدهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …