اتفاقات و حوادث:اتفاقاتی که برای هواپیماها در هنگام فرود آمدن رخ داده است

در این فیلم چند نمونه از اتفاقاتی را که برای هواپیماها و بالگرد ها در هنگام فرود آمدن رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا