آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:اتفاقاتی که برای هواپیماها و بالگرد ها در باند فرود رخ میدهد

در این کلیپ چند مورد از اتفاقاتی که در پرواز برای هواپیماها و بالگرد ها رخ میدهد را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …