اتفاقات و حوادث:اتفاقاتی که برای هواپیماها و بالگرد ها در باند فرود رخ میدهد

در این کلیپ چند مورد از اتفاقاتی که در پرواز برای هواپیماها و بالگرد ها رخ میدهد را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا