آخرین خبرها

اتفاقات و حوادث:آشنایی با لیفتراک ها و قدرت آنها

در این فیلم با لیفتراک ها و قدرت و توانایی آنها آشنا میشویم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …