اتفاقات و حوادث:آشنایی با لیفتراک ها و قدرت آنها

در این فیلم با لیفتراک ها و قدرت و توانایی آنها آشنا میشویم.

دکمه بازگشت به بالا