آخرین خبرها

آموزش نقاشی:یک نقاشی ساده و زیبا با ماژیک و شابلون

در این فیلم آموزش گام به گام یک نقاشی ساده را با شابلون و ماژیک میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.