آموزش نقاشی:کشیدن یک کیک با ماژیک و شابلون

در این فیلم نحوه نقاشی کردن یک کیک را میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.