آخرین خبرها

آموزش نقاشی:کشیدن یک درخت کاج با ماژیک

در این فیلم یک کاج زیبا را که با ماژیک نقاشی میشود میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.