آخرین خبرها

آموزش نقاشی:کشیدن فنجان و نعلبکی با ماژیک

در این فیلم نقاشی کردن یک فنجان و نعلبکی را با ماژیک میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.