آموزش نقاشی:کشیدن ابر در حال بارندگی با ماژیک مشکی

در این فیلم نحوه نقاشی کردن ابر را با ماژیک مشکی میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.