آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک کلاه رنگی با ماژیک های رنگی

در این فیلم یک نقاشی رنگی درگر را میبینیم که یک کلاه نقاشی میشود.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.