آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک کاسه پر از پاپ کورن و چیپس با ماژیک سیاه

در این فیلم آموزش مرحله به مرحله آموزش نقاشی با ماژیک رنگی و شابلون را به سادگی تماشا میکنیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.