آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک پاکت نامه با ماژیک سیاه

در این فیلم آموزش به صورت ساده نقاشی یک پاکت نامه را با ماژیک سیاه میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.