آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک لیوان لیموناد با ماژیک سیاه

در این فیلم آموزش گام به گام نقاشی با ماژیک سیاه را برای کودکان میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.