آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک لیوان قهوه داغ با ماژیک سیاه

در این فیلم آموزش نقاشی لیوان قهوه را با ماژیک سیاه میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.