آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک لیوان ابمیوه با ماژیک های رنگی

در این فیلم نحوه نقاشی و رنگ آمیزی را با ماژیک رنگی را میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.