آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک لپتاپ با ماژیک مشکی

در این فیلم نحوه نقاشی یک لپتات را با شابلون و ماژیک مشکی میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.