آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک قلب و تیر کمان با ماژیک سیاه

در این فیلم مراحل آموزش نقاشی با ماژیک سیاه را به صورت خیلی آسان و راحت میبینیم.

 

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.