آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک قارچ با ماژیک سیاه و بطری

در این فیلم نقاشی کردن با ماژیک و یطری نوشابه را به صورت خیلی ساده و راحت آموزش میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.