آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک ظرف بزرگ بستنی اسکوپ با ماژیک رنگی

در این فیبم نحوه نقاشی کردن یک ظرف بستنی را با ماژیک رنگی میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.