آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک زمین فوتبال با ماژیک سیاه

در این فیلم مراحل نقاشی کردن با ماژیک سیاه را با یک شکل ساده میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.