آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک جاکلیدی با ماژیک مشکی

در این فیلم کشیدن یک جاکلیدی را با ماژیک مشکی و شابلون میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.