آموزش نقاشی:نقاشی یک تخم مرغ و جوجه با ماژیک

در این فیلم نحوه کشیدن یک تخم مرغ و جوجه در آن را با ماژیک میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا