آموزش نقاشی:نقاشی یک بستنی لیوانی با ماژیک مشکی

در این فیلم نقاشی با ماژیک مشکی را به صورت ساده و در چند دقیقه میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.