آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک الماس با خطکش و ماژیک سیاه

در این فیلم آموزشی نقاشی با ماژیک سیاه و خط کس را میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.