آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی یک آدمک با ماژیک

در این فیلم آموزش نقاشی به شکل ساده را میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.