آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی کردن یک کیک با ماژیک مشکی

در این فیلم آموزش نقاشی با ماژیک سیاه را با کشیدن یک کیک میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.