آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی کردن یک قرص نان با ماژیک

در این نقاشی که مناسب کودکان است نحوه کشیدن یک قرص نان خندان را با ماژیک میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.