آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی کردن یک بستنی لیوانی با ماژیک

در این فیلم نحوه نقاشی کردن یک بستنی لیوانی را با ماژیک میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.