آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی پای یک خرس با ماژیک سیاه

در این فیلم نقاشی جای پای یک خرس و رنگ آمیزی آن را با ماژیک سیاه میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.