آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی لوگو پیام رسان با ماژیک و شابلون

در این فیلم نقاشی با ماژیک و شابلون را میبینیم که مناسب کودکان است.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.