آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی شکلات با ماژیک سیاه

در این فیلم آموزش نقاشی با ماژیک سیاه را با کشیدن دو عدد شکلات میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.