آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی سیاه و سفید یک کیف با ماژیک

در این فیلم نحوه نقاشی یک کیف را با ماژیک سیاه و سفید میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.