آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی سر یک آدم برفی با ماژیک های رنگی

در این فیلم نحوه نقاشی با ماژیک های رنگی را با کشیدن سر یک آدم برفی میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.