آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نقاشی اشکال و قلب های کوچک با ماژیک سیاه

در این فیلم نقاشی با ماژیک سیاه و کشیدن اشکال ساده و کودکانه را میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.