آخرین خبرها

آموزش نقاشی:نحوه نقاشی فنجان و نعلبکی با ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن یک فنجان و نعلبکی را با ماژیک سیاه میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.