آموزش نقاشی:آموزش نقاشی کردن یک کیک بزرگ با ماژیک

در این فیلم که نقاشی برای کودکان را ساده میکند با ماژیک یک کیک میکشیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.