آخرین خبرها

آموزش نقاشی:آموزش نقاشی های ساده برای کودکان در چند دقیقه

در این فیلم نحوه نقاشی کشیدن در سطح پایین را که مناسب کودکان است را با ماژیک میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.