آموزش نقاشی:آموزش نقاشی های ساده برای کودکان در چند دقیقه

در این فیلم نحوه نقاشی کشیدن در سطح پایین را که مناسب کودکان است را با ماژیک میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا