آخرین خبرها

آموزش نقاشی:آموزش نقاشی لنگر کشتی با ماژیک سیاه

در این فیلم نقاشی کردن یک لنگر کشتی را با ماژیک سیاه میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.