آخرین خبرها

آموزش نقاشی:آموزش نقاشی با ماژیک با کشیدن یک کیک فنجانی

در این فیلم آموزش نقاشی با ماژیک را به شکل بسیار ساده و کوتاه میبینیم.

حتما ببینید

آموزش نقاشی:نقاشی کیم بستنی با شابلون و ماژیک سیاه

در این فیلم نحوه نقاشی کردن را با شابلون و ماژیک سیاه میبینیم.