آموزش نقاشی:آموزش نقاشی با ماژیک با کشیدن یک کیک فنجانی

در این فیلم آموزش نقاشی با ماژیک را به شکل بسیار ساده و کوتاه میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا