آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:غذای پاکستانی با برنج و ماهی سرخ شده

در این فیلم نحوه درست کردن گوشت ماهی طعم دار شده با انواع ادویه را …