آشپزی در پاکستان:کباب با گوشت گنجشک

در این فیلم کباب با گوشت گنجشک و سرخ کردن آن را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا