آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:پلو با گوشت بره سرخ شده

در این فیلم غذایی پاکستانی را میبینیم که گوشت قرمز در آن در تاوه سرخ شده و همراه برنج سرو میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …