آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:پخت برنج با بره کامل

در این فیلم نحوه پخت چلو گوشت پاکستانی با گوشت بره را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …