آشپزی در پاکستان:پختن برنج با گوشت در ساقه درختان

در این فیلم نحوه پخت برنج و گوشت را در ساقه درختان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا